top of page

תהליך ההרשמה

מועמדים המעוניינים להירשם לביה"ס להנדסאים של המכללה האזורית אשקלון מוזמנים להגיע אלינו, למרכז הייעוץ והרשמה של ביה"ס להנדסאים ולהתרשם ממגוון מגמות הלימוד.

המרכז לייעוץ והרשמה ישמח להעניק לך ייעוץ אישי ואיכותי עד לקבלת ההחלטה הטובה והנכונה ביותך עבורך. 
 

כדאי להגיע מספר חודשים לפני פתיחת שנת הלימודים על מנת להבטיח את מקומכם ברישום למגמה. מספר הנרשמים למגמות הלימוד מוגבל במטרה לקיים את הלימודים ביעילות ובאווירה נינוחה ונעימה.
 

בבואך להירשם עליך להביא עמך:

  • צילום תעודת בגרות / קדם הנדסאים / אישור משרד החינוך (לעולים חדשים בלבד)

  • תעודת שחרור מצה"ל / תעודה על שירות לאומי / פטור משירות חובה

  • צילום של תעודת הזהות

  • 2 תמונות פספורט

  • דמי הרשמה בסך 200 ש"ח
     

 
ניתן להירשם אל בית הספר להנדסאים באחת מהדרכים הבאות:
 

  • הגעה לביה"ס להנדסאים

  • הורדה של טופס הרשמה, הדפסתו ושליחתו בדוא"ל לכתובת : Handesaim@aac.ac.il

  • הרשמה מקוונת באתר המכללה


לאחר מילוי טופס ההרשמה וצירוף המסמכים הנדרשים יש להעבירו למרכז הייעוץ והרשמה של ביה"ס, לאחר מכן יועברו נתוניך אל ועדת הקבלה לאישור קבלה ללימודי הנדסאים.
למתקבלים יישלח מכתב בדואר, אשר מאשר את קבלתם ללימודי הנדסאים במכללת אשקלון.

bottom of page