top of page

מכינה טכנולוגית

המכינה הטכנולוגית נועדה להכשיר מועמדים לקראת לימודי הנדסאים.

מה לומדים במכינה הטכנולוגית?

מכינה טכנולוגית.png
Adult Students

מידע כללי

המכינה הטכנולוגית נועדה להכשיר מועמדים לקראת לימודי הנדסאים.

אודות המכינה

מה לומדים במכינה הטכנולוגית?

נושאי הלימוד:

במכינה לומדים שלושה מקצועות לקראת בחינה חיצונית של מה”ט:

מתמטיקה - ברמה של 3 יח”ל,
אנגלית - ברמה של 3 יח”ל,

עברית - ברמה של 2 יח”ל (חיבור והבנת הנקרא).
נוסף על כך נלמד המקצוע: מיומנויות למידה.

תנאי קבלה

תנאי הקבלה למסלול לימודים (אחד מהתנאים הבאים)

תעודת סיום 12 שנות לימוד.

תעודת סיום 11 שנות לימוד - מותנה בראיון קבלה. 

משך הלימודים ותעודת סיום:

הלימודים נמשכים 2 סמסטרים ולרוב ניתן לשלם עליהם בכספי הפיקדון הצבאי.
בסיום לימודי המכינה ועמידה בבחינות סיום של מה”ט (המכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית).
זכאים הבוגרים לקבלת תעודת סיום לימודי מכינה טכנולוגית במכללת אשקלון ויוכלו להמשיך את הלימודים לתואר “הנדסאי” בכל בי”ס להנדסאים בארץ.

למי מתאימים הלימודים?

המסלול מיועד למועמדים חסרי בגרות המעוניינים ללמוד בביה”ס להנדסאים, יוכלו לעשות כן לאחר שנה של לימודי
מכינה “המהווים” כרטיס כניסה ללימודי הנדסאים, גם ללא תעודת בגרות פורמלית.

 

לצפייה בתכנית הלימודים

bottom of page