top of page

מתעניינת בפרויקט רקיע?

מידע כללי
פרויקט רקיע לתואר הנדסאית אלקטרוניקה – התמחות בתקשורת
 

פרויקט רקיע הינו פרויקט ייחודי ומרתק המיועד לבוגרות כיתה יב' המעוניינות לרכוש מקצוע הנדסאי בתחום נדרש ואיכותי ; אלקטרוניקה התמחות בתקשורת, עוד לפני שירותן הצבאי, ולהשתלב במסגרת הצבאית בתפקיד מקצועי, בתחומי טכנולוגיה עלית.

פרויקט רקיע פועל משנת 2001  בשיתוף צה"ל ומה"ט (המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ומדע).
 
משך הלימודים הינו כשנה וחצי (שלושה סמסטרים מלאים וסמסטר קיץ אחד).
המכללות שבהן מתקיימים הלימודים נבחרו מראש על ידי האגף לתכנון כוח אדם בצה"ל והנהלת מה"ט. המכללה המובילה באזור הדרום היא  מכללת אשקלון , בה מתקיימים  הלימודים  בקמפוס  חדש  בו  לומדים  כ6000  סטודנטים  במסגרת  לימודים אקדמיים והנדסאים.
 
הלימודים כוללים שיעורים עיוניים ושיעורי מעבדה יישומיים. הדרישות הלימודיות מהמשתתפות בפרויקט הן גבוהות. הלומדות במסלול זה נדרשות לעמוד בבחינות פנימיות של המכללה ובארבע בחינות ממלכתיות. עם סיום לימודיהן, נדרשות הלומדות לבצע פרויקט גמר ולהיבחן עליו. בסיום לימודיהן ולאחר עמידה בכל המטלות הלימודיות, זכאיות לקבלת דיפלומת "הנדסאי" בתחום האלקטרוניקה, התמחות בתקשורת.
 
יתרון משמעותי נוסף ללימודים בפרויקט רקיע הוא העובדה ששכר הלימוד משולם ע"י צה"ל (למעט דמי רישום, בחינות ממלכתיות ותשלומים נלווים).
 
תנאי  הקבלה לפרויקט רקיע כוללים תעודת בגרות מלאה עם עדיפות ברורה לנבחנות ברמה של 4 או 5 יחידות לימוד במתמטיקה.
 
לאחר הגיוס לצה"ל משובצות המשתתפות בפרויקט רקיע במערך הטכני של צה"ל בחילות האוויר, החימוש, התקשוב במקצוע אותו הן למדו.  בחילות נעשית הכשרה נוספת של המשתתפות. לאחר ההכשרה  הצבאית משובצות הבוגרות בתפקידים מגוונים בתחומי הפיתוח, התחזוקה וההדרכה של המערך הטכנולוגי בחילות השונים. בוגרות המסלול, שתתקבלנה לשרות קבע, מתחייבות ל-18 חודשי שרות. בוגרות מתאימות תוכלנה להשתלב גם במסלולי קצונה בצה"ל כולל קצונה טכנית.
 
ההשתלבות במסלול מאפשרת לך לרכוש מקצוע איכותי ונדרש ולצבור ניסיון במקצוע, תוך שאת עובדת בתפקיד צבאי מעניין ואיכותי ! בוגרות המסלול תוכלנה להשתלב בעבודה בחברות היי-טק אזרחיות.
 
 
עם שחרורה מצה"ל תוכל בוגרת פרויקט רקיע להשתלב בתעשיית ההייטק או תעשיות מתקדמות אחרות, ותוכל להמשיך ללימודי תואר ראשון  בהנדסה.
 
בימים הקרובים תקבלי ממיט"ב זימון לכנס הסברה ומבדקים לפרויקט. (מומלץ להגיע עם נציג הורים) בכנס מועברת הרצאה ע"י מנהל פרויקט מיוחדים במה"ט , מר שמעון דוד , נציגי החילות ונציגי המכללה.
בכנס זה תוכלי להיפגש עם בוגרות רקיע ולשמוע מהן ולהתרשם מלימודיהן ממסלול זה.
 
לפרטים נוספים: 8210* 

bottom of page